Mae Portal yn sefydliad hyfforddi blaenllaw yng Nghymru gyda'i weledigaeth yn gadarn ar gynorthwyo i godi cyflawniad ar draws amryw o raglenni addysgol trwy ddarparu cyrsiau ac adnoddau hyfforddi creadigol o ansawdd uchel.

Cyfrnyngau Cymdeithasol

  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Cewch ddarllen ac ymateb i'n cyfryngau cymdeithasol yma:

Astudiaethau Achos

"Cwmni hyfforddi proffesiynol iawn, sy'n darparu datblygiad proffesiynol o ansawdd uchel mewn ystod o gyd-destunau. Rydym wedi elwa'n helaeth dan ofal staff Portal, wrth wella'n ymarferion proffesiynol. Mae "Tîm Portal" yn  llawn aelodau cefnogol abrwdfrydig, mae eu gwerthoedd cryf a'u modelau cyflwyno profiadol wedi galluogi staff i fyfyrio'n drwyadl ar eu dyfodol proffesiynol eu hunain."  


Nick Brain, Pennaeth Gweithredol
Ysgol Gyfun Bryntirion a Choleg Cymunedol y Dderwen

Ein Partneriaid

Cefnogir prentisiaethau, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Ffôn: 029 2047 4060

Cyfeiriad: Portal Training, Ocean Park House,
East Tyndall Street, Cardiff CF24 5ET

  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Diogelu Data: Rydym wedi'n cymhwyso gyda Cyber Essentials Plus, felly gallwch chi fod yn siŵr bod unrhyw ddata rydych chi'n ei storio gyda ni yn ddiogel. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd​(Dogfen Saesneg Privacy Policy)