Adnoddau yn gysylltiedig â Portal

Mae Llwyddo* yn ystod o adnoddau arloesol sy’n cefnogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau bywyd a chyflogadwyedd pwysig, ac i gyflawni cymhwyster BTEC cwbl achrededig Pearson Edexcel

For Schools Logo Bilingual Print.png
XLence Logo.png

Rydym wedi datblygu Fframwaith i gefnogi ysgolion i sicrhau addysgu da a rhagorol, sydd wedi'i gyd-gysylltu â'r safonau Addysgu ac Arweinyddiaeth newydd ar gyfer Addysg yng Nghymru.

Llogi Ystafell

Os am gynnal digwyddiad mewn man cyfleus yng Nghaerdydd - mae ystafell bwrpasol gennym sy'n rhan o adeilad Ocean Park House.

Ffôn: 029 2047 4060

Cyfeiriad: Portal Training, Ocean Park House,
East Tyndall Street, Cardiff CF24 5ET

  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Diogelu Data: Rydym wedi'n cymhwyso gyda Cyber Essentials Plus, felly gallwch chi fod yn siŵr bod unrhyw ddata rydych chi'n ei storio gyda ni yn ddiogel. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd​(Dogfen Saesneg Privacy Policy)