Amdanom Ni

Mae Portal yn sefydliad hyfforddi blaenllaw yng Nghymru gyda'i weledigaeth yn gadarn wrth gynorthwyo i godi cyflawniad ar draws amryw o sectorau addysg a busnes trwy ddarparu cyrsiau ac adnoddau hyfforddi creadigol o ansawdd uchel.

Cymwysterau ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth
 

Wedi'i sefydlu yn 2011, mae Portal yn ddarparwr hyfforddiant dwyieithog deinamig ac arloesol, sy'n cefnogi sefydliadau i ddatblygu gallu arweinyddiaeth a rheolaeth eu gweithlu. Rydym yn cyflwyno diplomau ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar lefelau 3, 4, 5 a 7,  ac mae gennym brofiad o gefnogi datblygiad proffesiynol ystod eang o rolau, o reolwyr newydd i uwch arweinwyr profiadol. Gyda dros 500 o unigolion wedi cofrestru i’n rhaglenni Prentisiaeth Uwch ar hyn o bryd, gall Portal ddarparu cyfleoedd dysgu seiliedig ar waith am ddim i'r rhai sy'n dymuno datblygu eu sgiliau rheoli ac arweinyddiaeth ymhellach wrth gynorthwyo yn eu hymgais i ddatblygu gyrfa.

Ein Gweledigaeth
Gwella safonau addysg trwy fod yn arloesol ac yn ysbrydoledig

Ein Cenhadaeth

Bod y cwmni hyfforddiant a datblygu blaenllaw yng Nghymru
Ein Gwerthoedd Craidd
  • Rydym yn agored ac yn onest​

  • Dangoswn barch​

  • Ymdrechwn i fod yn wych​

  • Rydym yn cael hwyl wrth fod yn dîm gwych

Ffôn: 029 2047 4060

Cyfeiriad: Portal Training, Ocean Park House,
East Tyndall Street, Cardiff CF24 5ET

  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Diogelu Data: Rydym wedi'n cymhwyso gyda Cyber Essentials Plus, felly gallwch chi fod yn siŵr bod unrhyw ddata rydych chi'n ei storio gyda ni yn ddiogel. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd​(Dogfen Saesneg Privacy Policy)