Cymwysterau Gofal Plant "CCPLD"

Rydym yn cynnig Prentisiaeth Sylfaen Lefel 2 a Lefel 3 mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant (CCPLD)

Bydd cwblhau'r cymhwyster hwn yn sicrhau bod gennych wybodaeth a dealltwriaeth o'r egwyddorion a'r gwerthoedd sy'n sail i ymarfer gofal, chwarae, dysgu a datblygu plant ac yn cofleidio'r rhain er mwyn gweithio yn y sector gofal plant.

 

Datblygu gweithlu 'Gofal Plant a Chwarae' medrus iawn trwy daith datblygiad proffesiynol.

 

Cofrestrwch ar Brentisiaeth Sylfaen (wedi ei ariannu'n llawn) Lefel 2 gyda Portal neu cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth am Brentisiaeth Lefel 3 hefyd.

 

Darllenwch fwy ar y PDF gyferbyn:

Ffôn: 029 2047 4060

Cyfeiriad: Portal Training, Ocean Park House,
East Tyndall Street, Cardiff CF24 5ET

  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Diogelu Data: Rydym wedi'n cymhwyso gyda Cyber Essentials Plus, felly gallwch chi fod yn siŵr bod unrhyw ddata rydych chi'n ei storio gyda ni yn ddiogel. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd​(Dogfen Saesneg Privacy Policy)