Y cam nesaf yn eich gyrfa


Wedi'u ddylunio ar gyfer darpar arweinwyr canol ac uwch, mae ein cymwysterau a ariennir* gan Lywodraeth Cymru yn datblygu sgiliau arwain a rheoli trwy gyfuniad integredig o ymarfer dysgu proffesiynol, cynadledda gwe ac aseiniadau. Mae'r dull cyfunol hwn yn gwneud y gorau o botensial dysgu ac yn ychwanegu gwerth i’r sefydliad wrth gynnal strwythur hyblyg a deinamig i'r rhai sy'n astudio.

* Mae cyfyngiadau cyllid yn berthnasol i ILM Lefel 3 a Lefel 7

Addysg: Addysgwyr

Mae ein rhaglen astudiaeth Prentisiaeth Uwch yn darparu cymwysterau arweinyddiaeth a rheolaeth a gwerthfawrogir mewn addysg ac a chydnabyddir yn rhyngwladol ar draws pob sector o ddiwydiant. Mae'r cymwysterau hyn yn addas ar gyfer cynorthwywyr dosbarth, athrawon, ac arweinwyr canol/canol uchelgeisiol.

 
Addysg: Rheolwyr Busnes Ysgol

Mae ein rhaglen astudiaeth Prentisiaeth Uwch yn darparu cymwysterau arweinyddiaeth a rheolaeth a gwerthfawrogir mewn addysg ac a chydnabyddir yn rhyngwladol ar draws pob sector o ddiwydiant. Mae'r cymwysterau hyn yn addas ar gyfer gweithwyr proffesiynol addysg sy'n gyfrifol am reoli gweithgareddau tu allan i’r ystafell ddosbarth, gan gynnwys rheolwyr busnes ysgolion, cydlynwyr cyllid, swyddogion gweinyddol ac ysgrifenyddion.

 

ILM Level 4

Diploma in Leadership and Management

(Welsh Government Funded)

Arweinwyr a Rheolwyr

Mae ein rhaglen astudiaeth Prentisiaeth Uwch yn darparu cymwysterau arweinyddiaeth a rheolaeth a gwerthfawrogir mewn addysg ac a chydnabyddir yn rhyngwladol ar draws pob sector o ddiwydiant. Mae'r cymwysterau hyn yn addas ar gyfer arweinwyr canol/canol uchelgeisiol sy'n edrych i wella eu rhagolygon gyrfa.

 
Gweithwyr Chwaraeon Proffesiynol

Mae ein rhaglen astudiaeth Prentisiaeth Uwch yn darparu cymwysterau arweinyddiaeth a rheolaeth a gwerthfawrogir mewn addysg ac a chydnabyddir yn rhyngwladol ar draws pob sector o ddiwydiant. Mae'r cymwysterau hyn wedi'u cynllunio ar gyfer y rhai sy’n gweithio o fewn y byd chwaraeon proffesiynol ac sy'n ystyried opsiynau ôl-yrfa, arweinwyr canol sefydledig o fewn y sector, a darpar arweinwyr canol sy'n edrych i wella eu rhagolygon gyrfa.

 

Darganfod mwy

Am ragor o wybodaeth am hyn a'r amrywiaeth o arweinyddiaeth a gynigiwn mewn cymwysterau arweinyddiaeth a rheolaeth, cysylltwch â'n Adran Cydberthnasau:

[Cymraeg] Frances Lee: frances.lee@portaltraining.co.uk

Phil O'Brien: phil.obrien@portaltraining.co.uk

Cefnogir prentisiaethau, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Ffôn: 029 2047 4060

Cyfeiriad: Portal Training, Ocean Park House,
East Tyndall Street, Cardiff CF24 5ET

  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Diogelu Data: Rydym wedi'n cymhwyso gyda Cyber Essentials Plus, felly gallwch chi fod yn siŵr bod unrhyw ddata rydych chi'n ei storio gyda ni yn ddiogel. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd​(Dogfen Saesneg Privacy Policy)