Swyddfa ar gau

Yn dilyn cyhoeddiad y Llywodraeth nos Sul (Mawrth 22), mi fydd swyddfeydd Portal ar gau yn syth.

 

Mae hwn yn gyfnod heriol a gofidus a dweud y lleiaf, ond hyderwn bydd Portal yn parhau i ddarparu gwasanaethau gwych i gefnogi ein dysgwyr a chleientiaid yn ystod y cyfnod anodd hwn.

 

Bydd aelodau y Tîm yn gweithio o adref am y dyfodol rhagweladwy a manylion cysylltu unigol i’w weld ar y dudalen “Tîm Portal”.

Cysylltu

029 2047 4060

info@portaltraining.co.uk

 

Hyfforddwyr Portal Training, Ocean Park House, East Tyndall Street, Caerdydd CF24 5ET

Oriau Swyddfa:

Dydd Llun i Ddydd Iau: 9.00yb - 5.00yp

Dydd Gwener: 9.00yb - 4.30yp

Ydych chi'n chwilio am aeold o staff penodol?

Ffôn: 029 2047 4060

Cyfeiriad: Portal Training, Ocean Park House,
East Tyndall Street, Cardiff CF24 5ET

  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Diogelu Data: Rydym wedi'n cymhwyso gyda Cyber Essentials Plus, felly gallwch chi fod yn siŵr bod unrhyw ddata rydych chi'n ei storio gyda ni yn ddiogel. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd​(Dogfen Saesneg Privacy Policy)