CPD  >  Cymwysterau Hyfforddiant > Modiwlau

 

Y cam nesaf...

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio ar gyfer holl ddarpar arweinwyr ac arweinwyr canol cyfredol; p’un ai eich bod yn dechrau ar eich llwybr tuag at reolaeth ganol neu yn arweinydd canol pro adol sy’n ceisio symud ymlaen i swydd uwch.  Mae Portal wedi datblygu model darparu hollol unigryw i gyd-fynd ag amserlenni gwaith heriol staff o fewn y sector addysg. Byddwch yn cael eich darparu gyda phob un o’r adnoddau, templedi ac offer fydd eu hangen arnoch chi drwy ein Llwyfan Moodle ar-lein a bydd yn cael ei gefnogi gan asesydd rheoli drwy gyfarfodydd wyneb-yn- wyneb a sesiynau gweminarau ar Blackboard, er mwyn sicrhau bod darpariaeth a chefnogaeth yn gwbl hyblyg a phersonol ar gyfer eich anghenion unigol. 

Ysgolion Cynradd + Uwchradd

ILM Lefel 3 - Rheolaeth

Mae Diploma Lefel 3 ILM (Cymhwyster Cyfun) mewn Rheolaeth yn ddelfrydol ar gyfer unigolion sy'n dymuno cymryd eu cam cyntaf i swydd gyda cyfrifoldebau rheoli, ac ar gyfer y rhai sydd eisoes â rhai cyfrifoldebau rheoli. Bydd y cymhwyster hwn yn seiliedig ar wybodaeth a chymhwysedd cyfunol yn adeiladu ac yn datblygu sgiliau newydd i wella eu gyrfa. Mae'r cymhwyster hefyd yn ffurfio rhan o Brentisiaethau Rheoli ILM Lefel 3.

Taflen Gwybodaeth

ILM Lefel 4 - Diploma Uwch Brentisiaeth mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Mae’r Diploma Lefel 4 a 5 yn rhaglen Prentisiaeth Uwch sy’n anelu at ddatblygu eich sgiliau a’ch technegau arweinyddiaeth a rheolaeth drwy ddull asesu cymysg, gan eich darparu gyda chymhwyster sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr o fewn addysg ac a gydnabyddir yn rhyngwladol ar draws pob sector o ddiwydiant.

 

Taflen Gwybodaeth

ILM Lefel 5 - Diploma Uwch Brentisiaeth mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Mae’r Diploma Lefel 4 a 5 yn rhaglen Prentisiaeth Uwch sy’n anelu at ddatblygu eich sgiliau a’ch technegau arweinyddiaeth a rheolaeth drwy ddull asesu cymysg, gan eich darparu gyda chymhwyster sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr o fewn addysg ac a gydnabyddir yn rhyngwladol ar draws pob sector o ddiwydiant.

 

Taflen Gwybodaeth

ILM Lefel 7 Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Mae'r cymhwyster yn cynnig y cyfle i weithwyr proffesiynol ennill cymhwyster achrededig sy'n cydnabod eu rhagoriaeth mewn maes galwedigaethol o ddewis yr ymgeisydd.

Taflen Gwybodaeth

[Noder: Nid yw'r adnoddau i gynnal y cwrs a'r cymhwyster ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd]

Please reload

 

Cymwysterau ar gyfer Rheoli Busnes Ysgol

Erbyn hyn mae Rheolwyr Busnes Ysgolion yn aelodau o staff sydd ddim yn addysgu yn y dosbarthiadau. Mae'n nhw'n gyfrifol am reoli gweithgareddau eraill yr ysgol, sy'n caniatáu i'r Pennaeth i ganolbwyntio ar ddysgu, arwain cynlluniau addysgu a datblygu sgiliau myfyrwyr

  • Rheolwyr Busnes Ysgolion

  • Cydlynwyr Cyllid

  • Swyddogion

  • Gweinyddol Ysgrifenyddion

Diploma ILM Lefel 4 a 5 - ar gyfer Rheolaeth Busnes Ysgolion

Mae Portal yn darparu cymwysterau Arweinyddiaeth a Rheolaeth wedi'u hanelu at ddarpar Reolwyr Busnes Ysgolion (SBM), neu rai sydd yn y swydd yn barod.

Mae Portal wedi datblygu model unigryw o ddarparu'r cyhwyster i gyd-fynd ag amserlenni llawn y rhai sy'n bodoli o fewn y sector addysg. Byddwch yn cael yr holl adnoddau, templedi a'r offer sydd eu hangen arnoch trwy ein platfform dysgu ar-lein, a chewch gefnogaeth gan fentor.

Taflen Gwybodaeth

Please reload

 

Cymwysterau ar gyfer Rheoli Busnes Ysgol

 

Cymwysteru Gweithwyr Proffesiynol ym Myd Chwaraeon

Mae’r Diploma Lefel 4 a 5 yn rhaglen Prentisiaeth Uwch sy’n anelu at ddatblygu eich sgiliau a’ch technegau arweinyddiaeth a rheolaeth drwy ddull asesu cymysg, gan eich darparu gyda chymhwyster sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr ac a gydnabyddir yn rhyngwladol ar draws pob sector o ddiwydiant.

Cliciwch i ddarllen mwy

Cymwysteru Gweithwyr Proffesiynol ym Myd Chwaraeon

Mae’r Diploma Lefel 4 a 5 yn rhaglen Prentisiaeth Uwch sy’n anelu at ddatblygu eich sgiliau a’ch technegau arweinyddiaeth a rheolaeth drwy ddull asesu cymysg, gan eich darparu gyda chymhwyster sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr ac a gydnabyddir yn rhyngwladol ar draws pob sector o ddiwydiant.

Taflen Gwybodaeth

Please reload

Cefnogir prentisiaethau, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

The Apprenticeships, led by the Welsh Government, are supported by the European Social Fund

Click here for more information

Ffôn: 029 2047 4060

Cyfeiriad: Portal Training, Ocean Park House,
East Tyndall Street, Cardiff CF24 5ET

  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Diogelu Data: Rydym wedi'n cymhwyso gyda Cyber Essentials Plus, felly gallwch chi fod yn siŵr bod unrhyw ddata rydych chi'n ei storio gyda ni yn ddiogel. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd​(Dogfen Saesneg Privacy Policy)