Cymhwyster ILM
Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Addysg: Addysgwyr

Diploma Lefel 3 mewn Rheolaeth

Gwybodaeth

bellach

 

Trosolwg

Mae'r Diploma Lefel 3 yn rhaglen Brentisiaeth a gynlluniwyd ar gyfer y rhai sydd am gymryd y camau cyntaf i reoli ac ar gyfer y rhai sydd eisoes â rhai cyfrifoldebau rheoli. Mae hwn yn gymhwyster sy’n cyfuno gwybodaeth a chymhwysedd ac sydd yn adeiladu a datblygu sgiliau newydd i wella rhagolygon gyrfaoedd rheoli.

 

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster hwn?

Mae'r rhaglen astudio hon yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr addysgu sy'n newydd i neu'n arwain at eu rôl arweinydd tîm neu reolaeth gyntaf. Mae’r cymhwyster yn rhoi cyflwyniad i egwyddorion rheoli wrth ddatblygu sgiliau allweddol i ddatblygu fel rheolwr.

 

Gwybodaeth bellach

Dyma rai o'r manteision y gall dysgwyr ac ysgolion eu hennill o'r cymwysterau ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Buddion i Ddysgwyr

 • Gwella eich dealltwriaeth o dechnegau arwain a rheoli penodol i wella'ch ymarfer a gwella perfformiad ysgolion

 • Ennill achrediad ffurfiol ar gyfer sgiliau yr ydych eisoes yn dangos cymhwysedd ynddynt, tra'n datblygu sgiliau arwain a rheoli newydd

 • Gwella'ch CV ar gyfer mantais gystadleuol yn y farchnad swyddi gyda chymhwyster sy'n drosglwyddadwy ar draws pob sector o ddiwydiant

 • Dull dysgu hyblyg, gan weithio o'ch cwmpas a'ch ymrwymiadau

 • Dim cost i chi

 • Cefnogaeth gan eich asesydd penodedig bob cam o'r ffordd

 • Tystiolaeth o gymryd perchnogaeth ar eich datblygiad proffesiynol eich hun

 • Gall arwain at ddilyniant gyrfa

 • Datblygu sgiliau strategol

Buddion i'r Ysgol

 • Cyfle DPP o ansawdd uchel wedi'i ariannu'n llawn heb unrhyw gost i'r ysgol

 

 • Cymhwyster sy'n annog meddwl strategol a all gyfrannu at wella ysgolion

 • Nid yw'r rhaglen yn mynd ag athrawon allan o'r ystafell ddosbarth, fodd bynnag bydd angen i chi ymrwymo i gwrdd â'ch asesydd bob mis am tua 1 - 1.5 awr

 • Cymhwyster sy'n datblygu sgiliau rheoli ac arwain staff

 

 • Offeryn datblygu personol gwerthfawr i staff sy'n chwilio am y cam nesaf yn eu gyrfa

 

Gwybodaeth ddefnyddiol

Hyd y Cwrs

Hyd at 15 mis

Cost

Dim cost i'r dysgwr na'r ysgol. Cymhwyster a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop 

(£4,000 - £5,000)

Unedau'r Cymhwyster

Cofrestru

Darperir proses gofrestru gynhwysfawr a chefnogaeth gan asesydd dynodedig

 

Darganfod mwy

I gael rhagor o wybodaeth am hyn a'r amrywiaeth o gymwysterau arweinyddiaeth a rheolaeth a gynigiwn, cysylltwch â'n Rheolwr Cydberthnasau:

 

Beth mae'n Dysgwyr yn ei ddweud

Bu'n fuddiol iawn gweld y cysylltiadau a wnaed rhwng theori ac ymarfer arweinyddiaeth

Sarah Dunn 

Ysgol Gynradd High Cross 

Casnewydd

Rwyf wedi llwyddo i ennill swydd TLR o ganlyniad i ddilyn y cwrs

Nikki Hagerty

Ysgol gynradd Coed y Dderwen 

Merthyr Tydfil

Mae gweithio gyda Portal wedi bod yn wych a byddai'r staff yn argymell y rhaglen

Hilary Jones

Ysgol St Cyres

Caerdydd

Cefnogir prentisiaethau, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Ffôn: 029 2047 4060

Cyfeiriad: Portal Training, Ocean Park House,
East Tyndall Street, Cardiff CF24 5ET

 • Twitter Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

Diogelu Data: Rydym wedi'n cymhwyso gyda Cyber Essentials Plus, felly gallwch chi fod yn siŵr bod unrhyw ddata rydych chi'n ei storio gyda ni yn ddiogel. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd​(Dogfen Saesneg Privacy Policy)