Cymhwyster ILM

Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Addysg: Addysgwyr

Diploma Lefel 4 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Gwybodaeth

bellach

Gwybodaeth

ddefnyddiol

 

Trosolwg

Mae'r Diploma Lefel 4 yn rhaglen Prentisiaeth Uwch a ariennir* gan Lywodraeth Cymru. Nod y rhaglen yw datblygu sgiliau a thechnegau rheoli ac arwain trwy ddull asesu cymysg, gan ddarparu cymhwyster sy'n cael ei werthfawrogi'n fawr mewn addysg ac a gydnabyddir yn rhyngwladol ar draws pob sector o ddiwydiant.

 

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster hwn?

Rheolwyr canol sydd â chyfrifoldeb am raglenni a/neu adnoddau sylweddol sydd am symud ymlaen yn eu gyrfaoedd yn y sector Addysg. Mae'n datblygu sgiliau rheoli pobl, cynllunio strategol, newid strategol a dylunio prosesau busnes er mwyn gyrru gwelliannau ac yna gwella perfformiad.

Mae'r cymhwyster yn ddelfrydol ar gyfer unigolion sydd newydd ddechrau o fewn swyddi rheolwyr canol neu arweinwyr canol profiadol sy'n edrych i wella rhagolygon gyrfa.

 

Gwybodaeth bellach

Dyma rai o'r manteision y gall dysgwyr ac ysgolion eu hennill o'r cymwysterau ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Buddion i'r Dysgwr

 • Gwella eich dealltwriaeth o dechnegau arwain a rheoli penodol i wella'ch ymarfer a gwella perfformiad ysgolion

 • Ennill achrediad ffurfiol ar gyfer sgiliau yr ydych eisoes yn dangos cymhwysedd ynddynt, tra'n datblygu sgiliau arwain a rheoli newydd

 • Gwella'ch CV ar gyfer mantais gystadleuol yn y farchnad swyddi gyda chymhwyster sy'n drosglwyddadwy ar draws pob sector o ddiwydiant

 • Dull dysgu hyblyg, gan weithio o'ch cwmpas a'ch ymrwymiadau

 • Dim cost i chi

 • Cefnogaeth gan eich asesydd penodedig bob cam o'r ffordd

 • Tystiolaeth o gymryd perchnogaeth ar eich datblygiad proffesiynol eich hun

 • Gall arwain at ddilyniant gyrfa

 • Datblygu sgiliau strategol

Buddion i'r Ysgol

 • Cyfle DPP o ansawdd uchel wedi'i ariannu'n llawn heb unrhyw gost i'r ysgol

 

 • Cymhwyster sy'n annog meddwl strategol a all gyfrannu at wella ysgolion

 

 • Nid yw'r rhaglen yn mynd ag athrawon allan o'r ystafell ddosbarth, fodd bynnag bydd angen i chi ymrwymo i gwrdd â'ch asesydd bob mis am tua 1 - 1.5 awr

 

 • Cymhwyster sy'n datblygu sgiliau rheoli ac arwain staff

 

 • Offeryn datblygu personol gwerthfawr i staff sy'n chwilio am y cam nesaf yn eu gyrfa

 

Gwybodaeth ddefnyddiol

Hyd y Cwrs

Hyd at 18 mis

Cost

Dim cost i'r dysgwr na'r ysgol. Cymhwyster a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop

(£ 4,000 - £ 5,000)

Unedau'r Cymhwyster

Cofrestru

Darperir proses gofrestru gynhwysfawr a chefnogaeth gan asesydd dynodedig

 

Darganfod mwy

I gael rhagor o wybodaeth am hyn a'r amrywiaeth o gymwysterau arweinyddiaeth a rheolaeth a gynigiwn, cysylltwch â'n Rheolwr Cydberthnasau:

 

Beth mae'n Dysgwyr yn ei ddweud

Mae'r cwrs wedi gwella fy hyder a'm cymhwysedd mewn ystod o dechnegau rheoli a alluogodd yn ddiweddar i mi drafod a rheoli bid ariannol ar gyfer yr ysgol

Sarah Dunn 

Ysgol Gynradd High Cross,

Casnewydd

Newidiodd ILM y ffordd rwy'n rheoli timau a sut rydw i'n delio â newid a'i weithredu ar draws yr ysgol

Nikki Hagerty

Ysgol Gynradd Coed y Dderwen

Merthyr Tydfil

Mae staff yn defnyddio eu profiadau eu hunain a gallant weld sut mae'r rhaglen yn sail i'w harweinyddiaeth yn yr ysgol

Hilary Jones

Ysgol St Cyres

Penarth

Cefnogir prentisiaethau, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Ffôn: 029 2047 4060

Cyfeiriad: Portal Training, Ocean Park House,
East Tyndall Street, Cardiff CF24 5ET

 • Twitter Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

Diogelu Data: Rydym wedi'n cymhwyso gyda Cyber Essentials Plus, felly gallwch chi fod yn siŵr bod unrhyw ddata rydych chi'n ei storio gyda ni yn ddiogel. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd​(Dogfen Saesneg Privacy Policy)