Cymhwyster ILM

Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Addysg: Addysgwyr

Diploma Lefel 7 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

 

Trosolwg

Mae'r Diploma Lefel 7 yn cynnig cefnogi datblygiad sgiliau meddwl a dysgu ar lefel strategol, sy'n berthnasol i'ch sefydliad. Mae’r cymhwyster hefyd yn darparu cyfleoedd ar gyfer datblygu'r sefydliad a'ch arweinyddiaeth chi yn y dyfodol.

 

Ar gyfer pwy mae'r Cymhwyster hwn?

Mae'r ILM Lefel 7 yn ddelfrydol ar gyfer uwch reolwyr sydd am wella eu rhagolygon gyrfa ac ar gyfer y rhai sydd am gymryd eu cam cyntaf i rolau uwch reolwyr.

 

Gwybodaeth bellach

Buddion i'r Dysgwr a'r Sefydliad

 • Mae'r cymhwyster hwn yn gofyn am feddwl a dysgu ar lefel strategol, sy'n berthnasol i'ch sefydliad

 

 • Mae'r cymhwyster hwn yn darparu cyfleoedd datblygu ar gyfer arweinyddiaeth y sefydliad ac arweinyddiaeth y dysgwr yn y dyfodol

 

 • Bydd y gweithgareddau yr ymgymerir â hwy yn herio'r dysgwr i adolygu ei ymddygiad, ei brosesau a'i arferion

 • Bydd y Rhaglen yn herio'r dysgwr i ymchwilio i arferion y sefydliad ar hyn o bryd ac yn y dyfodol trwy egwyddorion ymchwil gweithredu a gweithgareddau sy'n angenrheidiol ar gyfer rolau cyfredol neu yn y dyfodol

 • Mae dysgu yn archwilio dulliau rheoli arweinyddiaeth glasurol a chyfoes, perfformiad sefydliadol, diwylliant ac ethos grŵp trwy ddatblygu cymuned ddysgu

 • Cwblheir y cymhwyster yn y gweithle o dan arweiniad hyfforddwr ymroddedig

 • Cefnogir dysgu ac asesu gan Gynorthwy-ydd Dysgu portffolio electronig, gan ddarparu hyblygrwydd astudio ac er mwyn bodloni gofynion swyddi uwch reolwyr


 

Unedau

 • Datblygu gallu arweinyddiaeth a rheolaeth trwy ymchwiliad
   

 • Datblygu achos busnes lefel uchel
   

 • Datblygu a chynnal diwylliant perfformiad uchel a gwneud y gorau o adnoddau

Trefn ac Asesiad

 

Mae'r cwrs yn cynnwys cwblhau'r 3 uned, ac mae'r gofynion ar gyfer hyn wedi'u cyfuno i ffurfio cyfres o weithgareddau trylwyr yn seiliedig ar y camau canlynol:

 • Dewiswch ardal ar gyfer eich ymholiad

 

 • Nodi data a gwybodaeth ar gyfer eich ymchwil

 • Casglu data

 • Dadansoddi ac egluro canlyniadau

 • Nodi argymhellion ar gyfer gwella

 • Gweithredu argymhellion

 • Myfyrio a gwerthuso

 

Gwybodaeth ddefnyddiol

 

Hyd y Cwrs

Uchafswm o 12 mis

Cost

£1,960+TAW
(Opsiynau talu ar gael)

Unedau'r Cymhwyster

Cofresru

Proses gofrestru gynhwysfawr a chefnogaeth wedi'i darparu gan asesydd dynodedig

 

Darganfod mwy

I gael rhagor o wybodaeth am hyn a'r amrywiaeth o gymwysterau arweinyddiaeth a rheolaeth a gynigiwn, cysylltwch â'n Rheolwr Cydberthnasau, Sarah Evans

Ffôn: 029 2047 4060

Cyfeiriad: Portal Training, Ocean Park House,
East Tyndall Street, Cardiff CF24 5ET

 • Twitter Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

Diogelu Data: Rydym wedi'n cymhwyso gyda Cyber Essentials Plus, felly gallwch chi fod yn siŵr bod unrhyw ddata rydych chi'n ei storio gyda ni yn ddiogel. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd​(Dogfen Saesneg Privacy Policy)