Cymhwyster ILM

Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Arweinwyr a Rheolwyr

Diploma Lefel 4 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Gwybodaeth

bellach

Gwybodaeth

ddefnyddiol

 

Trosolwg

Mae'r Diploma Lefel 4 yn rhaglen Prentisiaeth Uwch a ariennir* gan Lywodraeth Cymru. Nod y rhaglen yw datblygu sgiliau a thechnegau rheoli ac arwain trwy ddull asesu cymysg, gan ddarparu cymhwyster sy'n cael ei werthfawrogi'n fawr mewn addysg ac a gydnabyddir yn rhyngwladol ar draws pob sector o ddiwydiant.

 

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster hwn?

Rheolwyr canol sydd â chyfrifoldeb am raglenni a/neu adnoddau sylweddol sydd am symud ymlaen yn eu gyrfaoedd. Mae'n datblygu sgiliau rheoli pobl, cynllunio strategol, newid strategol a dylunio prosesau busnes er mwyn gyrru gwelliannau ac yna gwella perfformiad.

Mae'r cymhwyster yn ddelfrydol ar gyfer unigolion sydd newydd ddechrau o fewn swyddi rheolwyr canol neu arweinwyr canol profiadol sy'n edrych i wella rhagolygon gyrfa.

 

Gwybodaeth bellach

Dyma rai o'r manteision y gall dysgwyr ac ysgolion eu hennill o'r cymwysterau ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Buddion i'r Dysgwr

 • Gwella eich dealltwriaeth o dechnegau arwain a rheoli penodol i wella'ch ymarfer a gwella perfformiad ysgolion

 • Ennill achrediad ffurfiol ar gyfer sgiliau yr ydych eisoes yn dangos cymhwysedd ynddynt, tra'n datblygu sgiliau arwain a rheoli newydd

 • Gwella'ch CV ar gyfer mantais gystadleuol yn y farchnad swyddi gyda chymhwyster sy'n drosglwyddadwy ar draws pob sector o ddiwydiant

 • Dull dysgu hyblyg, gan weithio o'ch cwmpas a'ch ymrwymiadau

 • Dim cost i chi

 • Cefnogaeth gan eich asesydd penodedig bob cam o'r ffordd

 • Tystiolaeth o gymryd perchnogaeth ar eich datblygiad proffesiynol eich hun

 • Gall arwain at ddilyniant gyrfa

 • Datblygu sgiliau strategol

Buddion i'r Sefydliad

 • Cymhwyster sy’n datblygu sgiliau rheoli ac arwain eich gweithwyr
   

 • Cymhwyster sy’n annog meddwl strategol a allai gynorthwyo a gwella effeithlonrwydd a chystadleurwydd
   

 • Ffordd werthfawr i annog datblygiad personol gweithwyr a ffordd dda o ddarparu buddion clir i'r rhai sydd am ddatblygu eu hunain neu sydd yn edrych i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd
   

 • Y gallu i addasu'r cymhwyster yn benodol ar gyfer anghenion datblygiad proffesiynol eich gweithwyr a'u nodau gyrfa

 

Gwybodaeth ddefnyddiol

Hyd y Cwrs

Hyd at 18 mis

Cost

Dim cost i'r dysgwr na'r ysgol. Cymhwyster a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop

(£ 4,000 - £ 5,000)

Unedau'r Cymhwyster

Cofrestru

Darperir proses gofrestru gynhwysfawr a chefnogaeth gan asesydd dynodedig

 

Darganfod mwy

I gael rhagor o wybodaeth am hyn a'r amrywiaeth o gymwysterau arweinyddiaeth a rheolaeth a gynigiwn, cysylltwch â'n Rheolwr Cydberthnasau, Sarah Evans

 

Beth mae'n Dysgwyr yn ei ddweud

Byddwn yn argymell y cwrs hwn i unrhyw un sy'n dymuno datblygu eu gyrfa a dysgu mwy am arweinyddiaeth a rheolaeth

Elin Llŷr

Deryn

Mae'r cwrs Arweinyddiaeth a Rheolaeth a gynigir gan Portal wedi bod o gymorth mawr i'm datblygiad proffesiynol parhaus a byddaf yn sicr o helpu i wella fy rhagolygon gyrfa ymhellach

Graham Stephens

Adapt

Cefais y cyfle i uwchsgilio fy hun er mwyn dod yn arweinydd gwell ar gyfer fy nhîm

Matt Anthony

Cymdeithas Darparwyr

Addysg Dan Oed Ysgol

Cefnogir prentisiaethau, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Ffôn: 029 2047 4060

Cyfeiriad: Portal Training, Ocean Park House,
East Tyndall Street, Cardiff CF24 5ET

 • Twitter Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

Diogelu Data: Rydym wedi'n cymhwyso gyda Cyber Essentials Plus, felly gallwch chi fod yn siŵr bod unrhyw ddata rydych chi'n ei storio gyda ni yn ddiogel. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd​(Dogfen Saesneg Privacy Policy)