Cymhwyster ILM

Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Gweithwyr Chwaraeon Proffesiynol

Diploma Lefel 4 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Gwybodaeth

bellach

Gwybodaeth

ddefnyddiol

 

Trosolwg

Mae'r Diploma Lefel 4 yn rhaglen Prentisiaeth Uwch a ariennir* gan Lywodraeth Cymru. Nod y rhaglen yw datblygu sgiliau a thechnegau rheoli ac arwain trwy ddull asesu cymysg, gan ddarparu cymhwyster sy'n cael ei werthfawrogi'n fawr mewn addysg ac a gydnabyddir yn rhyngwladol ar draws pob sector o ddiwydiant.

 

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster hwn?

Rheolwyr canol sydd â chyfrifoldeb am raglenni a/neu adnoddau sylweddol sydd am symud ymlaen yn eu gyrfaoedd. Mae'n datblygu sgiliau rheoli pobl, cynllunio strategol, newid strategol a dylunio prosesau busnes er mwyn gyrru gwelliannau ac yna gwella perfformiad.

Mae'r cymhwyster yn ddelfrydol ar gyfer unigolion sydd newydd ddechrau o fewn swyddi rheolwyr canol neu arweinwyr canol profiadol sy'n edrych i wella rhagolygon gyrfa.

 

Gwybodaeth bellach

Dyma rai o'r manteision y gall dysgwyr ac ysgolion eu hennill o'r cymwysterau ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Buddion i'r Dysgwr

 • Gwella dealltwriaeth o dechnegau arwain a rheoli penodol i wella ymarfer a pherfformiad

 • Ennill achrediad ffurfiol ar gyfer sgiliau yr ydych eisoes yn dangos cymhwysedd ynddynt, wrth ddatblygu sgiliau arwain a rheoli newydd

 • Gwella'ch CV ar gyfer mantais gystadleuol yn y farchnad swyddi gyda chymhwyster sy'n drosglwyddadwy ar draws pob sector o ddiwydiant

 • Dull dysgu hyblyg, gan weithio o'ch cwmpas chi a'ch ymrwymiadau

 • Dim cost i’r dysgwr

 • Cefnogaeth bob cam o'r ffordd gan eich asesydd penodedig

 • Tystiolaeth o gymryd perchnogaeth o’ch datblygiad proffesiynol eich hun

 • Cyfle i ddatblygu sgiliau strategol

 • Gall arwain at ddilyniant gyrfa

Buddion i'r Sefydliad/Tîm

 • Cymhwyster sy’n datblygu sgiliau rheoli ac arwain eich gweithwyr
   

 • Cymwyserau sy’n annog meddwl strategol a allai gynorthwyo a gwella effeithlonrwydd a chystadleurwydd
   

 • Ffordd gwerthfawr i annog datblygiad personol gweithwyr a ffordd da o ddarparu buddion clir i'r rhai sydd am ddatblygu eu hunain neu sydd yn edrych i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd
   

 • Y gallu i addasu'r cymhwyster yn benodol ar gyfer anghenion datblygiad proffesiynol eich gweithwyr a'u nodau gyrfa

 

Gwybodaeth ddefnyddiol

Hyd y Cwrs

Hyd at 18 mis

Cost

Dim cost i'r dysgwr na'r ysgol. Cymhwyster a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop

(£ 4,000 - £ 5,000)

Unedau'r Cymhwyster

Cofrestru

Darperir proses gofrestru gynhwysfawr a chefnogaeth gan asesydd dynodedig

 

Darganfod mwy

I gael rhagor o wybodaeth am hyn a'r amrywiaeth o gymwysterau arweinyddiaeth a rheolaeth a gynigiwn, cysylltwch â'n Rheolwr Cydberthnasau, Sarah Evans

 

Beth mae'n Dysgwyr yn ei ddweud

Rwy'n teimlo bod y cwrs hwn wedi cael effaith enfawr ar fy natblygiad academaidd a bydd yn gwella fy rhagolygon ymhellach ar ôl i'm gyrfa rygbi proffesiynol ddod i ben

Aled Thomas 

Scarlets

Ers cychwyn ar y rhaglen gyda Portal, rydw i wedi cael cipolwg sylweddol ar yr adnoddau a'r damcaniaethau niferus o arweinyddiaeth a rheolaeth wrth ddatblygu gwerthfawrogiad gwirioneddol o sut i gymhwyso rhai ohonynt yn yr amgylchedd proffesiynol

Rich Buchanan

Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe

Byddwn yn argymell y cymhwyster hwn oherwydd hyblygrwydd a pherthnasedd y cynnwys

Rynard Landman

Dreigiau Casnewydd Gwent

Cefnogir prentisiaethau, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Ffôn: 029 2047 4060

Cyfeiriad: Portal Training, Ocean Park House,
East Tyndall Street, Cardiff CF24 5ET

 • Twitter Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

Diogelu Data: Rydym wedi'n cymhwyso gyda Cyber Essentials Plus, felly gallwch chi fod yn siŵr bod unrhyw ddata rydych chi'n ei storio gyda ni yn ddiogel. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd​(Dogfen Saesneg Privacy Policy)