Llogi Ystafell

Mae gennym ystafell gyfarfod fawr a chyfleusterau arbennig mewn man cyfleus yng Nghaerdydd. Darllennwch fwy am y telerau llogi isod...

PRISIAU LLOGI YN CYNNWYS:

 

• Parcio am ddim ar y safle


• Rhyngrwyd Wi-Fi am ddim gyda chysylltiadau diderfyn

 

YSTAFELL HYFFORDDIANT - SEDDAU 18-20

£150 y dydd,  £85 hanner diwrnod  (cyn 1pm)

Rhaid derbyn taliad cyn y cyfnod llogi.

CAFFI AR Y SAFLE, NEU YSTAFELL LAI AR GAEL:

Dewisiadau Arlwyo a manion eraill:

Te / Coffi - £ 1.00 + TAW y person

Ciniawau gwaith o £ 6.50 + TAW y person (gweler yr opsiynau ar y ddewislen drwy glicio yma)

Defnydd o daflunydd (cysylltu gyda AVI/HDMI) £10.00

Canslo:

Os oes angen i chi ganslo'ch archeb, rhowch wybod i ni cyn gynted ag y gallwch. Efallai y codir tâl am ganslo o fewn 14 diwrnod, yn enwedig mewn achosion lle mae offer wedi'i drefnu.

I holi ymhellach, cysylltwch â ni! 02920 474060

Ffôn: 029 2047 4060

Cyfeiriad: Portal Training, Ocean Park House,
East Tyndall Street, Cardiff CF24 5ET

  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Diogelu Data: Rydym wedi'n cymhwyso gyda Cyber Essentials Plus, felly gallwch chi fod yn siŵr bod unrhyw ddata rydych chi'n ei storio gyda ni yn ddiogel. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd​(Dogfen Saesneg Privacy Policy)