Mae Llwyddo* yn ystod o adnoddau arloesol sy’n cefnogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau bywyd a chyflogadwyedd pwysig, ac i gyflawni cymhwyster BTEC cwbl achrededig Pearson Edexcel

BTEC Lefel 1 a Lefel 2 Llwyddo* mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol

Mae’r adnodd yn cyfuno themâu allweddol o’r Cwricwlwm ABCh yn cynnwys: 
 

  • Deall Hunaniaeth Bersonol 

  • Rheoli Cydberthynas 

  • Byw’n Iach 

  • Symud Ymlaen 

  • Materion Ariannol 

 

Mae’r adnodd hefyd yn rhoi cymorth addysgu a dysgu cyflawn ar gyfer Sgiliau Bagloriaeth Cymru. Mae’r heriau’n cynnwys rhai Cymunedol, Menter a Dinasyddiaeth.

BTEC Lefel Mynediad 3 Llwyddo* mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol

Mae'r adnodd hwn yn cynnwys y testunau canlynol:

​​

  • Cynnydd gyrfa 

  • Gallu ariannol 

  • Gweithio’n dda fel tîm 

  • Cynaliadwyedd 

Ffôn: 029 2047 4060

Cyfeiriad: Portal Training, Ocean Park House,
East Tyndall Street, Cardiff CF24 5ET

  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Diogelu Data: Rydym wedi'n cymhwyso gyda Cyber Essentials Plus, felly gallwch chi fod yn siŵr bod unrhyw ddata rydych chi'n ei storio gyda ni yn ddiogel. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd​(Dogfen Saesneg Privacy Policy)

Llwyddo.Cymru