Wyt ti’n siaradwr Cymraeg rhugl? Os felly, rydym am glywed gen ti!

Rydym bob amser yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan unigolion sydd eisiau bod yn rhan o’n gweithlu hapus.

Os oes gennych y gallu i siarad, darllen ac ysgrifennu trwy gyfrwng Cymraeg a Saesneg, anfonwch eich CV atom: recruitment@portaltraining.co.uk

Gweithio i Portal

Mae ein cwmni wedi tyfu'n sylweddol dros y pum mlynedd ddiwethaf ac mae gennym gynlluniau i ehangu yn ystod y misoedd nesaf a'r blynyddoedd i ddod.

Os ydych yn rhannu ein gweledigaeth a’n cenhadaeth i gael effaith gadarnhaol ar safonau addysgu a dysgu o fewn sefydliadau a rhaglenni addysgol ac yn awyddus i ymuno â’n tîm deinamig, arloesol, hapus, anfonwch eich CV atom. Byddwn yn hynod falch o glywed oddi wrthoch.

Danfonwch eich CV i'r adran Adnoddau Dynol: recruitment@portaltraining.co.uk

Swyddi Newydd

O bryd i'w gilydd ceir mwy o hysbysebion swyddi drwy ddilyn y ddolen isod
Please reload

Ein Gweledigaeth
Gwella safonau addysg trwy fod yn arloesol ac yn ysbrydoledig

Ein Cenhadaeth

Bod y cwmni hyfforddiant a datblygu blaenllaw yng Nghymru
Ein Gwerthoedd Craidd
  • Rydym yn agored ac yn onest​

  • Dangoswn barch​

  • Ymdrechwn i fod yn wych​

  • Rydym yn cael hwyl wrth fod yn dîm gwych

Rydym yn aelod o'r Living Wage Foundation, sefydliad sy'n cydnabod a dathlu'r arweinyddiaeth a ddefnyddir gan gyflogwyr cyfartal byw ar draws y Deyrnas Unedig.

Ffôn: 029 2047 4060

Cyfeiriad: Portal Training, Ocean Park House,
East Tyndall Street, Cardiff CF24 5ET

  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Diogelu Data: Rydym wedi'n cymhwyso gyda Cyber Essentials Plus, felly gallwch chi fod yn siŵr bod unrhyw ddata rydych chi'n ei storio gyda ni yn ddiogel. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd​(Dogfen Saesneg Privacy Policy)