"Dysgwyr wedi datblygu - Ysgol wedi elwa"

Ysgol Gyfun Gwyr, Abertawe

Mae’r cwrs yn hybu pwysigrwydd addysgeg o safbwynt addysgu, dysgu ac asesu ar gyfer dysgu. Rydym hefyd yn datblygu dull newydd i’n hadrannau ar gyfer hunanwerthuso a chynllunio gwelliant. Mae'r cwrs yn ddull gwych o ddatblygu potensial arweinwyr y dyfodol yn ein hysgol a diogelu datblygu ansawdd wrth ystyried cynllun olyniaeth ein harweinwyr.

 

Mae un aelod o staff sy’n ddysgwr wedi ei dderbyn fel un o arolygwyr cymheiriaid Estyn.

Mae’r ysgol wedi adennill Gwobr Buddsoddwyr Mewn Pobl gan dderbyn canmoliaeth am ddatblygu'r cysyniad o ysgol fel sefydliad sy’n hyrwyddo dysgu, sy’n un o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru. Teimlwm fod y cyrsiau ILM wedi ein cynorthwyo i adennill y wobr yma.

Mae’r dysgwr wedi datblygu fel arweinydd gan:

  • ymroi i weithio yn annibynnol ar brosiectau ac arwain y gweithlu trwyddynt;

  • esblygu dull ysgol gyfan newydd wrth i adrannau hunanwerthuso a chynllunio gwelliant; a

  • cefnogi cydweithio, rhwydweithio a DPP i staff - gyda'r cyfan yn anelu at gyfoethogi a chodi cyflawniad y dysgwr.

 

Gall yr ysgol ond elwa o gael gweithlu sy'n deall rôl, nodweddion, gwerth a phwysigrwydd rheolwyr ac arweinwyr o ansawdd.

Ffôn: 029 2047 4060

Cyfeiriad: Portal Training, Ocean Park House,
East Tyndall Street, Cardiff CF24 5ET

  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Diogelu Data: Rydym wedi'n cymhwyso gyda Cyber Essentials Plus, felly gallwch chi fod yn siŵr bod unrhyw ddata rydych chi'n ei storio gyda ni yn ddiogel. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd​(Dogfen Saesneg Privacy Policy)